ABIN accountants en adviseurs in Noordwijk zh

Accountantskantoren

ABIN accountants en adviseurs

Foto en Video (12)

Bekijk alles

Beschrijving

Onze dienstverlening op het gebied van accountancy wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onze registeraccountants. Ook hebben wij medewerkers die opgeleid zijn tot accountant-administratieconsulent. ABIN levert accountancy diensten in de volgende vier hoofdcategorieen:

1. Accountantscontrole en samenstellen van financiële verantwoordingen.

ABIN voert reeds jaren wettelijke controles uit en heeft de daarvoor benodigde WTA vergunning van de AFM. De nadruk van de accountancy-werkzaamheden liggen op het samenstellen van jaarrekeningen van kleine en middelgrote ondernemingen. Alle accountancy-werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van een team van registeraccountants en accountant-administatieconsulenten.

2. Speciale opdrachten.

Bedrijfsopvolging en herstructureringen worden door ons op verzoek of naar aanleiding van het initiatief onzerzijds gerealiseerd. Regelmatig begeleiden wij overnames en voeren desgewenst due diligence werkzaamheden uit. Onze due diligence werkzaamheden resulteren in een overzichtelijk en to-the-point rapportage van onze bevindingen. Het belang van onze opdrachtgevers en het in kaart brengen van risico's staat hierbij centraal. Het is niet ongebruikelijk dat wij ons honorarium terugverdienen via verlaging van de koopprijs.
Ook de waardering van ondernemingen, bijvoorbeeld met behulp van de "discounted cash flow" methode, vormt een belangrijk onderdeel van onze accountancy werkzaamheden.
De financiering van ondernemingen wordt steeds complexer. Daarnaast stellen banken o.a. ten gevolge van Basel II steeds hogere eisen aan de financierbaarheid van de ondernemer alvorens ze tot financiering overgaan. ABIN assisteert ondernemers daarom veelvuldig bij deze financieringsaanvragen.

3. Financieel-administratieve dienstverlening en outsourcing.

Er zijn ondernemers waarbij niet op economisch verantwoorde wijze de financiële administratie gevoerd kan worden.

Overige informatie

Doelgroep

  • Bedrijven

Accountancy diensten

  • Financiële planning

Sector

  • Media

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst