Agora Bijzonder Primair Onderwijs Zaanstreek in Zaandam

Basisschool

Agora Bijzonder Primair Onderwijs Zaanstreek

Foto en Video (1)

Beschrijving

De basisscholen van de stichting Agora bieden bijzonder goed onderwijs voor iedereen. In ons onderwijs werken we aan een brede vorming van kinderen, waarbij we ze goed willen toerusten op de toekomst en recht doen aan hun talenten. Het onderwijs van de scholen van Agora is gebaseerd op levensbeschouwelijke waarden. Het onderwijsaanbod en de leeromstandigheden kenmerken zich door dynamiek en flexibiliteit. U bent van harte welkom om kennis te komen maken op een van onze scholen.

Overige informatie

Soort onderwijs

 • Brede school,
 • Christelijke basisschool,
 • Daltononderwijs,
 • Ervaringsgericht onderwijs,
 • Evangelisch onderwijs,
 • Jenaplanschool,
 • Katholieke basisschool,
 • Oecumenische / Interconfessionele basisschool,
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs,
 • Protestants-Christelijke basisschool

Diensten

 • Les,
 • Naschoolse opvang,
 • Speciaal onderwijs,
 • Tussenschoolse opvang,
 • Voorschoolse opvang

Activiteiten

 • Sportdag

Faciliteiten

 • Bibliotheek,
 • Computers,
 • Fietsenstalling,
 • Gymnastiekzaal,
 • Klimrek / speeltoestel,
 • Mediatheek / documentatiecentrum,
 • Zandbak

Extra aandachtsgebieden

 • Bewegingsonderwijs,
 • Geloof,
 • Hoogbegaafde leerlingen,
 • Kunst en cultuur,
 • Muziek

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeren op straat Bij de ingang

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst