Antonius RK Basisschool in Noorden

Basisschool

Antonius RK Basisschool

Is dit uw bedrijf?

Beheer gratis uw bedrijfsgegevens

Andere resultaten voor basisschool in de buurt

Foto en Video (1)

Beschrijving

Basisschool "ANTONIUS" is een school voor katholiek onderwijs. Dit houdt in dat we op school
handelen vanuit een christelijke visie op mens en samenleving. We willen een school zijn waar de
normen en waarden van de Katholieke Kerk duidelijk zijn terug te vinden. Vooral in de dagelijkse
omgang met de kinderen zal dit zichtbaar moeten zijn.
School-catechese biedt de jonge mens op systematische wijze hulp bij het zoeken naar zingeving van
het bestaan vanuit een christelijke levensvisie, zoals gepresenteerd binnen de katholieke
gemeenschap. Aangezien onze school de enige basisschool in Noorden is, ligt het voor de hand, dat
ook niet-katholieke kinderen onze school bezoeken. We gaan van het standpunt uit, dat om
praktische redenen, alle kinderen deelnemen aan het godsdienst-onderwijs. We hebben een open
toelatingsbeleid. Aan de levensbeschouwing van nieuwe leerlingen worden geen eisen gesteld, mits
ouders die hun kinderen opgeven de grondslag van onze school respecteren. We hopen dat ouders
en kinderen een wederzijds respect en eerbied zullen hebben voor elkaars opvattingen.
Kinderen zijn op weg naar volwassenheid. De school is een van de plaatsen waar de kinderen
geholpen worden bij deze groei naar volwassenheid. Op school leert het kind denken en doen op
eigen niveau, zodat het steeds minder de hulp van volwassenen nodig heeft.
Onze school probeert de sfeer zodanig te maken, dat de kinderen worden uitgenodigd om te werken,
om zelf verantwoordelijkheid te willen en te durven nemen. Dit werken kan gebeuren in
groepsverband of alleen, aan zelf gekozen of aan opgedragen taken. Op deze manier leren kinderen
met zichzelf en met anderen omgaan en maken ze zich allerlei vaardigheden eigen. Op "Antonius"
vinden we het samen leren, het samenwerken en het omgaan met elkaar erg belangrijk. Er zal ruimte
moeten zijn en blijven voor een eigen mening en de mening van de ander, waarbij we de kinderen
proberen te leren het "anders-zijn" te accepteren ongeacht uiterlijk, huidskleur, sekse enz.

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst