Big Brothers Big Sisters of Rotterdam Stichting in Rotterdam

Vereniging en stichting

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam Stichting

Foto en Video (1)

Beschrijving

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam koppelt mentoren/vrijwilligers aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam voert werkzaamheden uit op het gebied van het jeugd-mentoraatsprogramma; het koppelen van kinderen en jongeren die het extra moeilijk hebben, aan een mentor/vrijwilliger die als volwassene in staat en bereid is om begeleiding te bieden aan kinderen en jongeren, gericht op voorkoming van ontsporing en later crimineel of ander negatief gedrag van die kinderen en jongeren.

Het doel van de organisatie is het totstandbrengen en begeleiden van succesvolle mentorrelaties voor alle kinderen en jongeren in Rotterdam die dat nodig hebben (en dat zelf ook graag willen). Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding tussen vrijwilliger en kind. De match kan alleen tot resultaat leiden wanneer er sprake is van een balans tussen samenwerking en vertrouwen. Daarbij is het bieden van ondersteuning ten behoeve van een beter functioneren in hun dagelijks bestaan en het vergroten van de zelfredzaamheid en al wat in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daarbij bevorderlijk kan zijn, een subdoel.

Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren uit risicogezinnen en achterstandsituaties, bij wie een aandachtstekort dreigt. De mentor/vrijwilliger fungeert als rolmodel en geeft exclusieve aandacht. In de activiteiten staan communicatie over en weer centraal. De activiteiten die ondernomen worden zijn gericht op horizonverbreding.

De programmas van BBBS zijn preventief; we trachten met behulp van mentoren/vrijwilligers te voorkomen dat kinderen en jongeren in de verkeerde circuits belanden, hun school niet afmaken en onaangepast gedrag vertonen.

Community-based programma
Mentoren/vrijwilligers (vanaf 21 jaar) spreken met het kind/de jongere af in het weekend of na schooltijd en ondernemen samen leuke activiteiten zoals sporten, wandelen, naar het strand, een spelletje doen, maar ook gewoon even praten.
Ten minste 1 dagdeel, 1 keer per week, in ten minste een vol jaar in een een-op-een relatie.

School-based programma
Bij schoolmatches spreken de mentor/vrijwilliger (vanaf 18 jaar) en het kind op school af.
Zij zien elkaar ten minste 1 keer per week ten minste 1 uur, gedurende 1 schooljaar in een een-op-een relatie.

Affiliate of BBBS International.

Overige informatie

Type vereniging / stichting

  • Stichting

Vorm vereniging

  • Vriendschap

Parkeren en bereikbaarheid

  • Parkeren op straat Minder dan 5 minuten lopen
  • Afstand tot openbaar vervoer Minder dan 5 minuten lopen

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst