Daltonschool De Tweemaster in Pijnacker

Basisschool

Daltonschool De Tweemaster

Beschrijving

De Tweemaster is een openbare Dalton basisschool in de gemeente Pijnacker. De school ligt in het centrum van de wijk Koningshof in het zuidelijk deel van de gemeente.

Bent u op zoek naar een school? Bij ons vindt u het volgende:

- Daltononderwijs d.w.z. verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken
- Onderwijs op maat
- Een gezellige sfeer
- Kleinschalig
- Hecht onderwijsteam
- Veel ruimte om de scholen
- Veel aandacht voor drama, dans en handvaardigheid
- Training sociale vaardigheden
- Projecten
- Computeronderwijs
- Overblijven goed geregeld
- Naschoolse opvang in school
- Peuterspeelzaal in school
- Multiculturele school
- Ouders actief op school

De missie van De Tweemaster: Samen leren voor de toekomst.

Wij denken bij deze uitspraak aan samenwerking en je evenwichtig voelen én aan zelfstandigheid, zodat de kinderen en volwassenen zich thuis voelen bij ons op school. Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren, aandacht te hebben voor ieders mening of overtuiging.

Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen. We willen in openheid met elkaar en naar elkaar toegroeien. Kinderen van verschillende achtergronden werken samen, in hun eigen groep en met andere kinderen van de school. De leerkrachten, het team en de ouders werken samen, om van onze school een geheel te maken. Ouders werken op allerlei manieren samen met het team, de kinderen en met elkaar om de school zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren.

Als we om ons heen kijken zien we, dat niet alle mensen er dezelfde levensopvatting op na houden. Toch leven, wonen en werken al de verschillende mensen met elkaar. Onze openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun maatschappelijke, godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond.

Binnen ons onderwijs wordt het kind de mogelijkheid geboden kennis te nemen van andere levensopvattingen, waardoor het wordt voorbereid op het toekomstig functioneren in een gedifferentieerde maatschappij.

Onze school probeert een onderwijssituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen op alle aspe

Overige informatie

Diensten

  • Les,
  • Voorschoolse opvang

Activiteiten

  • Sinterklaas

Extra aandachtsgebieden

  • Muziek

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst