De Kempenaer Advocaten in Arnhem

Advocaat

De Kempenaer Advocaten

Foto en Video (2)

Extra gegevens

fax

Toon nummer

Beschrijving

De Kempenaer, sinds 1816 een begrip als het gaat om juridische dienstverlening. Met de kennis en ervaring van dertig advocaten zijn wij in staat om zowel eenvoudige als complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Wij staan u graag met een persoonlijke en oplossingsgerichte benadering terzijde om voor u het beste resultaat te behalen.

De Kempenaer biedt juridische dienstverlening op tal van rechtsgebieden. Onze advocaten werken samen in teams en secties, zodat de kennis van ieder rechtsgebied zich op een hoog niveau blijft ontwikkelen. Om onze gespecialiseerde kennis goed aan te laten sluiten op de toepassing in de praktijk, wordt door de secties samengewerkt in multidisciplinaire praktijkgroepen. Zo bundelt De Kempenaer de juridische kennis en ervaring om in een specifieke sector of branche succesvol te adviseren en op te treden.

Overige informatie

Doelgroep

 • Bedrijven,
 • Particulieren

Personen en Familierecht

 • Echtscheidingsrecht,
 • Erfrecht,
 • Familierecht,
 • Jeugdrecht,
 • Mediation,
 • Personenrecht

Strafrecht, tuchtrecht en vreemdelingenbewaring

 • Financieel economisch strafrecht,
 • Jeugdstrafrecht,
 • Medisch tuchtrecht,
 • Milieustrafrecht,
 • Militair strafrecht en tuchtrecht,
 • Penitentiair recht,
 • Strafrecht algemeen,
 • Verkeersrecht,
 • Vreemdelingenbewaring

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

 • Arbeidsrecht,
 • Ontslagrecht,
 • Pensioenrecht,
 • Sociale zekerheidsrecht

Belastingrecht

 • Inkomstenbelasting,
 • Invorderingsrecht,
 • Loonbelasting / premies volksverzekeringen,
 • Omzetbelasting

Wonen, onroerendgoed en bouwrecht

 • Aanbestedingsrecht,
 • Agrarisch recht / ruilverkaveling,
 • Bouwrecht,
 • Burenrecht,
 • Huurrecht,
 • Onroerendgoedrecht,
 • Onteigeningsrecht,
 • Pachtrecht

Contracten, schade en aansprakelijkheidsrecht

 • (Beroeps) Aansprakelijkheidsrecht,
 • Contractenrecht,
 • Gezondheidsrecht,
 • Internationaal contractrecht,
 • Letselschade / overlijdensschade,
 • Onrechtmatige daadsrecht,
 • Sportrecht,
 • Verbintenissenrecht,
 • Verzekeringsrecht

Goederenrecht

 • Eigendomsrecht,
 • Erfdienstbaarheid,
 • Erfpachtrecht / vruchtgebruik,
 • Hypotheekrecht en pandrecht,
 • Terugvorderingsrecht

Koop, intellectuele eigendommen en mededingingsrecht

 • Auteursrecht,
 • Databankenrecht,
 • Europese aanbestedingsrecht,
 • ICT-recht,
 • Informatierecht,
 • Intellectuele eigendomsrecht,
 • Internationale kooprecht,
 • Mededingingsrecht,
 • Octrooirecht,
 • Privacyrecht,
 • Warenwetgeving

Ondernemingspraktijk

 • Fusie- en overnamerecht,
 • Ondernemingsrecht,
 • Vennootschapsrecht

Faillissementsrecht

 • Faillissement (executiegeschil),
 • Schuldsanering / WSNP,
 • Surseance

Incassorecht

 • Beslag en executie,
 • Betalingsregeling

Arbitrage

 • Institutionele arbitrage,
 • NAI-arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut)

Procesrecht

 • Burgerlijk procesrecht,
 • Cassatie,
 • Internationaal procesrecht

Bestuursrecht, staatsrecht en internationaal recht

 • Asielrecht,
 • Bestuursrecht,
 • Energierecht,
 • Internationaal recht / Volkenrecht,
 • Milieurecht,
 • Militair recht,
 • Onderwijsrecht,
 • Ruimtelijke ordeningsrecht

Specialisatieverenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP),
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN),
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD),
 • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA),
 • Vereniging van Letselschade Advocaten,
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten,
 • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

Service

 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Toegankelijkheid

 • Lift aanwezig

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeergarage Minder dan 5 minuten lopen
 • Afstand tot openbaar vervoer Minder dan 5 minuten lopen

Aangesloten bij / Certificering

 • Overig Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel