Esdégé-Reigersdaal Stichting in Heerhugowaard

Vereniging en stichting

Esdégé-Reigersdaal Stichting

Foto en Video (1)

Extra gegevens

fax

Toon nummer

Beschrijving

Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een beperking. Dit kan zijn een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een combinatie. Er is ondersteuning mogelijk voor alle leeftijden. Thuis, op het werk, op school, in een activiteitencentrum, begeleid werken, begeleid wonen of in een woonvoorziening.

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie die zich actief inzet voor volwaardig burgerschap van mensen met een beperking.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

​Daarom heeft iedereen recht op:
· respect
· ontplooiing
· een volwaardige plaats in de samenleving
· andere mensen om zich heen
· het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven

Dit betekent dat wij:
· het individu respecteren
· inspelen op de mogelijkheden van het individu
· ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
· uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
· ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
· gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Overige informatie

Doelgroep

  • Bedrijven

Type vereniging / stichting

  • Stichting

Service

  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Aangesloten bij / Certificering

  • Branche organisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst