Gemeente Aalburg in Wijk en Aalburg

Gemeente

Gemeente Aalburg

Foto en Video (1)

Beschrijving

De gemeente Aalburg is ontstaan per 1 januari 1973 door samenvoeging van de gemeenten Eethen, Veen en Wijk en Aalburg. De gemeente telt ruim 12.900 inwoners en heeft een oppervlakte van 5.316 ha.

Aalburg is gelegen in de provincie Noord-Brabant, in het Land van Heusden en Altena en bestaat uit 7 kerkdorpen (Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg). In Aalburg, grotendeels omringd door de Maas, overheerst de landelijke rust nog. U kunt er onder andere prachtige fietstochten maken.

De gemeente Aalburg wordt bestuurd door 3 wethouders die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur vormen. De gemeenteraad kiest de wethouders. Burgemeester en wethouders hebben verschillende taken. Zo voeren zij onder andere de besluiten van de gemeenteraad uit.

De gemeente Aalburg geeft aan haar burgers een op tal van terreinen dienstverlening. Deze zijn onder te verdelen in taken op het gebied van de zorg, de huisvesting van inwoners en tal van maatschappelijke en culturele taken. Daarnaast voert de gemeente toezichthoudende taken uit op het terrein van de bouw van woningen en bedrijven, het milieu en bij evenementen en vergunningen en de nalvering van de leerplicht.

De gemeente is er ook voor schuldhulpverlening en de diverse uitkeringen in het sociale domein.

Samen met de burgers en bedrijven stelt de gemeente zich tot doel om een fijne saenlivein te creeren waarbij alle inwoners zich goed voelen.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Audit dienst,
 • Bestemmingsplan,
 • Borgstelling,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Economische zaken,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentelijke kredietbank / stadsbank,
 • Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen,
 • Gemeentewerken,
 • Geo-informatie / landmeten,
 • Gezondheidszorg / GGD / zorgloket,
 • Gladheidsbestrijding,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • Havenmeester / havendienst,
 • ICT,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Meldpunt Openbare Ruimte,
 • Monumentenzorg,
 • Natuur en milieu,
 • Ombudsman,
 • Ondernemersloket,
 • Onderwijs / educatie,
 • Onderzoek en statistiek,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Rekenkamer,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Schuldhulpverlening / schuldsanering,
 • Sociale dienst / Sociale Zaken,
 • Sport,
 • Stadsbeheer,
 • Stadsherstel,
 • Stadstoezicht / stadswacht,
 • Subsidie,
 • Uitgifte gemeentewijzer,
 • Uitkering / bijstand,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis

Burgerzaken

 • Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA),
 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Digitale stamboom / genealogie onderzoek,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Kapvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Sloopvergunning,
 • Vergunning,
 • Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Bestuur

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Deelraad / stadsdeelraad,
 • Dorpsraad / wijkraad,
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Erfpacht,
 • Havengeld,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Precariobelasting,
 • Reclamebelasting,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht,
 • Rioolheffing / rioolrecht,
 • Toeristenbelasting

Service

 • Centraal servicenummer,
 • Digitaal loket,
 • Ruimtelijke plannen op website,
 • Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid

 • Begane grond,
 • Toegankelijk voor rolstoelen

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeren op straat Bij de ingang
 • Afstand tot openbaar vervoer Minder dan 5 minuten lopen

Betalingsmogelijkheden

 • Bank / giro

 • Contant

 • Pin

 • iDeal

 • American Express

 • MasterCard

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst