Gemeente Best in Best

Gemeente

Beschrijving

Alle gemeenteraadsleden komen bij elkaar tijdens de raadsvergadering. Deze vergadering vindt eens in de zes weken plaats, altijd op maandagavond. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Tijdens de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen en stemt hij over voorstellen.

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie raadscommissies, te weten:

Raadscommissie Bestuur en Dienstverlening;
Raadscommissie Inwoners en Samenleving;
Raadscommissie Wonen en Ruimte.
Tijdens commissievergaderingen bereiden raadsleden en burgerleden zich voor op de raadsvergadering. Ze stellen bijvoorbeeld vragen aan het college over voorgestelde plannen. Of het college licht plannen toe in de commissievergadering. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentewerken,
 • Gezondheidszorg / GGD / zorgloket,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • Informatieverstrekking,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Natuur en milieu,
 • Onderwijs / educatie,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Riolering,
 • Sociale dienst / Sociale Zaken,
 • Sport,
 • Stadsbeheer,
 • Subsidie,
 • Uitgifte gemeentewijzer,
 • Uitkering / bijstand,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Zwembad

Burgerzaken

 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Sloopvergunning,
 • Vergunning,
 • Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Bestuur

 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht,
 • Rioolheffing / rioolrecht,
 • Toeristenbelasting

Betalingsmogelijkheden

 • Contant

 • Pin

 • iDeal

 • Incasso

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst