Gemeente Brunssum in Brunssum

Gemeente

Gemeente Brunssum

Foto en Video (2)

Beschrijving

Bij de gemeente Brunssum werken ongeveer 250 mensen die zich met uiteenlopende taken bezighouden, maar die allemaal vallen onder één noemer: de gemeentelijke dienstverlening.

Burgerparticipatie: meedenken, meepraten en meebeslissen!
Een van de belangrijke taken van de gemeente is het maken van beleid. Daarin spreken we af wat we doen, hoe we dat doen en welke regels daarvoor gelden. En andere taak is het uitvoeren van plannen die door de gemeenteraad zijn goed gekeurd. Vaak gaat dat om grote of kleinere praktische plannen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een brede school of het opnieuw inrichten van een straat.
Allemaal zaken die u als burger aangaan. De ene keer wat meer dan de andere keer. Wilt u dan ook wel meedenken, meepraten of meebeslissen? Dat kan in Brunssum in veel gevallen en op veel manieren.

De gemeenteraad.
U wordt doorgelinkt naar het Raadsinformatiesysteem, een aparte website gewijd aan de gemeenteraad van Brunssum.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Economische zaken,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentewerken,
 • Geo-informatie / landmeten,
 • Gezondheidszorg / GGD / zorgloket,
 • Groenvoorziening,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Meldpunt Openbare Ruimte,
 • Monumentenzorg,
 • Natuur en milieu,
 • Ombudsman,
 • Ondernemersloket,
 • Onderwijs / educatie,
 • Onderzoek en statistiek,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Rekenkamer,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Sociale dienst / Sociale Zaken,
 • Sport,
 • Stadsbeheer,
 • Stadsherstel,
 • Stadstoezicht / stadswacht,
 • Subsidie,
 • Uitgifte gemeentewijzer,
 • Uitkering / bijstand,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Bibliotheek,
 • Sporthal,
 • Zwembad

Burgerzaken

 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Digitale stamboom / genealogie onderzoek,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Kapvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Sloopvergunning,
 • Vergunning,
 • Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Bestuur

 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Erfpacht,
 • Havengeld,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Precariobelasting,
 • Reclamebelasting,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht,
 • Rioolheffing / rioolrecht,
 • Toeristenbelasting

Service

 • Centraal servicenummer,
 • Digitaal loket,
 • Vergaderstukken op website

Betalingsmogelijkheden

 • Contant

 • Pin

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst