Gemeente De Bilt Gemeentehuis in Bilthoven

Gemeente

Gemeente De Bilt Gemeentehuis

Beschrijving

Hoe werkt de gemeente?
Vaak als u aan de gemeente denkt, denkt u aan de burgemeester of de wethouders. Maar er zijn ook raadsleden en ambtenaren. Wat doet elke 'speler' voor de gemeente en hoe werkt de gemeente? Deze vragen worden hieronder kort beantwoord.

Gemeenteraad
Allereerst is de gemeenteraad een van de spelers. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en functioneert als algemeen bestuur. Elke vier jaar bepaalt u als inwoner wie er namens welke partij in de gemeenteraad komt te zitten. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad.

Daarnaast is er een college. Het college houdt zich bezig met het dagelijks bestuur, met de uitvoering van allerlei zaken.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen,
 • Gladheidsbestrijding,
 • Groenvoorziening,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Meldpunt Openbare Ruimte,
 • Monumentenzorg,
 • Ombudsman,
 • Onderwijs / educatie,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Sport,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Faciliteiten

 • Algemene Begraafplaats,
 • Bibliotheek,
 • Buurthuis / wijkgebouw,
 • Dorpshuis / gemeenschapshuis,
 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis,
 • Milieustraat / gemeentewerf / vuilstort,
 • Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool,
 • Openbaar voortgezet onderwijs / openbare middelbare school,
 • Politie / politiebureau,
 • Sporthal,
 • Trouwzaal,
 • Zwembad

Burgerzaken

 • Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA),
 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Vergunning,
 • Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Bestuur

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Erfpacht,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Precariobelasting,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht,
 • Rioolheffing / rioolrecht,
 • Toeristenbelasting

Service

 • 24-uurs service,
 • Centraal servicenummer,
 • Digitaal loket,
 • Raadsvergaderingen online bekijken,
 • Ruimtelijke plannen op website

Toegankelijkheid

 • Begane grond,
 • Faciliteiten voor blinden,
 • Gehandicaptenparkeerplaats,
 • Lift aanwezig,
 • Rolstoeltoilet,
 • Toegankelijk voor rolstoelen

Betalingsmogelijkheden

 • Pin

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst