Gemeente IJsselstein in IJsselstein ut

Gemeente

Gemeente IJsselstein

Beschrijving

IJsselstein is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. Het gemeentehuis ligt centraal gelegen in het centrum van IJsselstein en is prima bereikbaar met auto, fiets, openbaar vervoer of wandelend. Het is ook goed toegankelijk voor mensen met verminderde mobiliteit.

Op de website van de gemeente IJsselstein vindt u actuele informatie en nieuws over de gemeente. U kunt bij ons terecht voor verhuizingen, uittreksels uit het GBA, het verlengen van uw paspoort/ID/rijbewijs, afvalinzameling etc.
U kunt ons bellen, e-mailen of post toesturen op bovenstaande adressen.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentewerken,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Kunst en cultuur,
 • Monumentenzorg,
 • Natuur en milieu,
 • Onderwijs / educatie,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Sport,
 • Stadsbeheer,
 • Stadsherstel,
 • Stadstoezicht / stadswacht,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Algemene Begraafplaats,
 • Bibliotheek,
 • Brandweer / brandweerkazerne,
 • Cultureel centrum / oefenruimte,
 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis,
 • Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool,
 • Sociale werkplaats / reïntegratiebedrijf,
 • Stadsarchief / gemeentearchief,
 • Stadskantoor / gemeentekantoor,
 • Trouwzaal

Burgerzaken

 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Kapvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Vergunning

Bestuur

 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Rioolheffing / rioolrecht

Service

 • Alleen op afspraak,
 • Digitaal loket,
 • Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid

 • Toegankelijk voor rolstoelen

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst