Gemeente Marum in Marum

Gemeente

Gemeente Marum

Toon nummer
Plan route
KvK-gegevens

Foto en Video (1)

Beschrijving

De gemeenteraad.
De raad staat aan het hoofd van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. De gemeenteraad in Marum bestaat uit vijftien leden. De burgemeester is voorzitter van de raad. Plaatsvervangend voorzitter van de raad is het langst zittende gemeenteraadslid. De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

* kaders stellen, dat wil zeggen de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid bepalen;
* controleren, dit houdt in de uitvoering van het beleid en daarmee de financiën verifiëren;
* volksvertegenwoordiger zijn, dit betekent zorgen dat bij beleidsbeslissingen de burgers invloed kunnen hebben.

Raadsvergaderingen.
De gemeenteraad vergadert in principe één maal per maand. De vergaderingen van de raad zijn openbaar, worden gehouden in het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De agenda en alle stukken waarover vergaderd wordt, kunt u vinden op de website.

Raadscommissie.
De raad maakt gebruik van een commissie die zorgt voor een onderzoek van de voorstellen en die de raad adviseert. In de commissie zitten raadsleden of hun plaatsvervanger.

Informatie.
Informatie over de vergaderingen en de stukken is te verkrijgen bij de griffie van de gemeenteraad.

Spreekrecht.
In het kader van het spreekrecht voor niet-raadsleden heeft u de gelegenheid in te spreken. Hebt u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de raad(scommissie), dan kunt u inspreken. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken we u dit vooraf te melden aan de griffier. Het onderwerp waarover u wilt inspreken hoeft niet op de agenda te staan.

Radio.
De raadsvergadering is tevens te beluisteren via de Lokale Omroep; frequentie 105.3 (FM) en 105.9 (kabel).

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Economische zaken,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen,
 • Gemeentewerken,
 • Gezondheidszorg / GGD / zorgloket,
 • Gladheidsbestrijding,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • ICT,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Meldpunt Openbare Ruimte,
 • Monumentenzorg,
 • Natuur en milieu,
 • Ombudsman,
 • Ondernemersloket,
 • Onderwijs / educatie,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Rekenkamer,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Schuldhulpverlening / schuldsanering,
 • Sociale dienst / Sociale Zaken,
 • Sport,
 • Subsidie,
 • Uitgifte gemeentewijzer,
 • Uitkering / bijstand,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Algemene Begraafplaats,
 • Bibliotheek,
 • Brandweer / brandweerkazerne,
 • Buurthuis / wijkgebouw,
 • Dorpshuis / gemeenschapshuis,
 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis,
 • Milieustraat / gemeentewerf / vuilstort,
 • Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool,
 • Politie / politiebureau,
 • Sociale werkplaats / reïntegratiebedrijf,
 • Sporthal,
 • Stadsarchief / gemeentearchief,
 • Trouwzaal,
 • Zwembad

Burgerzaken

 • Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA),
 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Omgevingsvergunning,
 • Vergunning

Bestuur

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Dorpsraad / wijkraad,
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Erfpacht,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht,
 • Rioolheffing / rioolrecht

Service

 • Digitaal loket,
 • Raadsvergaderingen online bekijken,
 • Ruimtelijke plannen op website,
 • Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid

 • Begane grond,
 • Gehandicaptenparkeerplaats,
 • Lift aanwezig,
 • Rolstoeltoilet,
 • Toegankelijk voor rolstoelen

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeren op straat Bij de ingang
 • Afstand tot vliegveld > 20km
 • Afstand tot openbaar vervoer Minder dan 5 minuten lopen

Betalingsmogelijkheden

 • Bank / giro

 • Contant

 • Pin

 • iDeal

 • Incasso

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst