Gemeente Montfoort in Montfoort

Gemeente

Gemeente Montfoort

Beschrijving

Montfoort is een prachtige gemeente in het zuidwestelijk deel van provincie Utrecht. In totaal telt Montfoort zo'n 13.500 inwoners. Sinds 1989 bestaat gemeente Montfoort uit de stad Montfoort, de kern Linschoten en een buitengebied met de buurtschappen Achthoven, Blokland, Mastwijk en Willeskop, dat onderdeel uitmaakt van het Groene Hart.

Op de website van de gemeente Montfoort vindt u actuele informatie en nieuws over de gemeente. U kunt bij ons terecht voor verhuizingen, uittreksels uit het GBA, het verlengen van uw paspoort/ID/rijbewijs, afvalinzameling etc.
U kunt ons bellen, e-mailen of post toesturen op bovenstaande adressen.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen,
 • Gemeentewerken,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Monumentenzorg,
 • Natuur en milieu,
 • Ombudsman,
 • Ondernemersloket,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Sport,
 • Stadsbeheer,
 • Stadsherstel,
 • Stadstoezicht / stadswacht,
 • Subsidie,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Algemene Begraafplaats,
 • Bibliotheek,
 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis,
 • Gemeentewerf / milieustraat / vuilstort,
 • Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool,
 • Openbaar voortgezet onderwijs / openbare middelbare school,
 • Sociale werkplaats / reïntegratiebedrijf,
 • Sporthal,
 • Stadskantoor / gemeentekantoor,
 • Trouwzaal

Burgerzaken

 • Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA),
 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Kapvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Vergunning

Bestuur

 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Rioolheffing / rioolrecht

Service

 • Alleen op afspraak,
 • Vergaderstukken op website

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst