Gemeente Waalwijk in Waalwijk

Gemeente

3.7 / 10/ 5

Gemiddelde uit 524 beoordelingen

524 Reviews

Gemeente Waalwijk

Extra gegevens

fax

Toon nummer

Beschrijving

Bij de balie van Publiekszaken kunt u onder andere terecht voor het aanvragen en ophalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, verklaring omtrent gedrag, verhuizing en Afschrift Burgerlijke Stand.

Kijk voor de openingstijden van de balies van team WijZ en belastingen, bouwen, wonen en leefomgeving op: https://www.waalwijk.nl/inwoners/openingstijden_3391

Storingsmeldingen kunt u doorgeven via de website www.waalwijk.nl of, uitsluitend als het spoedeisend (buiten werktijd) is, via telefoonnummer 0416 683456. Volgt u dan het keuze menu.

Overige informatie

Soort instelling

 • Gemeente

Diensten

 • Bestemmingsplan,
 • Bouw- en woningtoezicht,
 • Economische zaken,
 • Gemeentebelasting,
 • Gemeentewerken,
 • Geo-informatie / landmeten,
 • Gezondheidszorg / GGD / zorgloket,
 • Gladheidsbestrijding,
 • Groenvoorziening,
 • Grofvuil inzamelen,
 • Havenmeester / havendienst,
 • Inburgering,
 • Informatieverstrekking,
 • Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie,
 • Kunst en cultuur,
 • Maatschappelijke zorg,
 • Meldpunt Openbare Ruimte,
 • Natuur en milieu,
 • Ombudsman,
 • Ondernemersloket,
 • Onderwijs / educatie,
 • Openbare orde en veiligheid,
 • Receptie / publieksbalie,
 • Recreatie,
 • Riolering,
 • Ruimtelijke ordening,
 • Schuldhulpverlening / schuldsanering,
 • Sociale dienst / Sociale Zaken,
 • Sport,
 • Stadstoezicht / stadswacht,
 • Subsidie,
 • Uitkering / bijstand,
 • Verkeer en parkeren,
 • Welzijn,
 • Werk en inkomen / Werkplein,
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Wonen / volkshuisvesting

Faciliteiten

 • Algemene Begraafplaats,
 • Bibliotheek,
 • Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis,
 • Gemeentewerf / milieustraat / vuilstort,
 • Jongerencentrum / jeugdhonk,
 • Milieustraat / gemeentewerf / vuilstort,
 • Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool,
 • Politie / politiebureau,
 • Sociale werkplaats / reïntegratiebedrijf,
 • Sporthal,
 • Stadsarchief / gemeentearchief,
 • Stadskantoor / gemeentekantoor,
 • Trouwzaal,
 • Zwembad

Burgerzaken

 • Burgerzaken / Burgerlijke stand,
 • Geboorte,
 • Geregistreerd partnerschap,
 • Huwelijk / trouwen,
 • Identiteitskaart,
 • Inschrijven Bevolkingsregister,
 • Naturalisatie / Nederlanderschap,
 • Overlijden,
 • Paspoort / reisdocument,
 • Rijbewijs,
 • Scheiding / echtscheiding,
 • Uittreksel Bevolkingsregister / GBA,
 • Verhuizing / adreswijziging,
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen

 • Bouwvergunning,
 • Gebruiksvergunning,
 • Horecavergunning / drankvergunning,
 • Kapvergunning,
 • Milieuvergunning,
 • Omgevingsvergunning,
 • Parkeervergunning,
 • Sloopvergunning,
 • Vergunning,
 • Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Bestuur

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
 • Burgemeester,
 • College van burgemeester en wethouders (B en W),
 • Gemeentebestuur,
 • Gemeenteraad,
 • Wethouder

Gemeentelijke belastingen / heffingen

 • Afvalstoffenheffing,
 • Havengeld,
 • Hondenbelasting,
 • OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde,
 • Precariobelasting,
 • Reclamebelasting,
 • Reinigingsheffing / reinigingsrecht

Service

 • Centraal servicenummer,
 • Digitaal loket,
 • Raadsvergaderingen online bekijken,
 • Ruimtelijke plannen op website,
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid

 • Begane grond,
 • Gehandicaptenparkeerplaats,
 • Honden toegestaan,
 • Lift aanwezig,
 • Rolstoeltoilet,
 • Toegankelijk voor rolstoelen

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeergarage Minder dan 5 minuten lopen
 • Parkeren Parkeerterrein aan de Taxandriaweg

Betalingsmogelijkheden

 • iDeal

 • Pin

 • Contant

Aangesloten bij / Certificering

 • Branche organisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Beoordelingen

Gemiddelde beoordeling

3.7 / 10/ 5

Gemiddelde uit 524 beoordelingen

Alle beoordelingen

  0.5 / 10/ 5

  Is er noet voor de burger en reageert niet op post/mailsElke keer weer hetzelfde liedje. Ik vind het de slechtste gemeente van Nederland. Reageert niet op inhoudelijke vragen. Pas als je een klacht in gaat dienen reageren ze "ineens" geirriteerd. De burger vraagt iets, maar is de "zeikerd" als die gaat klagen omdat er nooit een antwoord komt. Helaas al meerdere keren meegemaakt. Erg ontevreden over ze!
  Zelf ben ik ook ambtenaar en ik zou me doodschamen als ik zo met mensen om zou gaan.

  2.5 / 10/ 5

  Informatie was m.i. niet volledigNiet prettig. Ik heb 30 minuten moeten wachten zonder informatie te ontvangen wat er aan de hand was.

  4.5 / 10/ 5

  Correcte bejegening en deskundige behandelingPositief

  4 / 10/ 5

  Goed, professioneel en beide partijen kregen voldoende ruimte om hun standpunt in te brengen.De commissie hield goed de regie en gaf beide partijen voldoende ruimte hun standpunt te verduidelijken. Daarbij werden alleen vragen gesteld en wilde de commissie verduidelijking hebben, zonder dat een oordeel werd gevormd of de suggestie daarbij werd gewekt.
  Vooraf werd de gang van zaken helder en duidelijk kenbaar gemaakt.

  4 / 10/ 5

  voor mij was het helder en duidelijkvoor mij eerst keer van een hoorzitting maar heb het wel als positief ervaren.

  4.5 / 10/ 5

  Mijn hoorzitting was goed ik heb gevoel dat ik ben geholpen!!Was goed gesprek

  4 / 10/ 5

  GoedTelefonisch contact is erg vriendelijk, goed en snel verlopen. Schriftelijke bevestiging van afspraken/terugkoppeling laat vrij lang op zich wachten.

  4 / 10/ 5

  PrimaOok prima

  4 / 10/ 5

  primaprima

  5 / 10/ 5

  Vriendelijk, meedenkend en toch duidelijk en snelVriendelijke ambtenaar die welwillend en snel met de juiste aanbevelingen komt, waardoor de procedures snel worden doorlopen.

  3.5 / 10/ 5

  Prettig maar langzaamNa aanvankelijk misverstand de aanvraag snel en goed opgepakt.

  4 / 10/ 5

  Pirma ondersteuning en begeleiding...!Meedenkend, passend binnen de wettelijke kaders.
  Snelle antwoorden en prima contacten.
  Duidelijke mail en toelichtingen.
  Dank voor àlle ondersteuning.

  3.5 / 10/ 5

  De ambtenaren zijn behulpzaam er reeelVanwege gebrek aan kennis hadden we zelf een aantal fouten gemaakt. We kregen hulp dmv verlenen van info en de mogelijkheid om eea te corrigeren.

  5 / 10/ 5

  prima verlopenHet betreft het traject vergunningverlening voormalig Dr. Mollercollege Moonenlaan 5 te Waalwijk.

  Prima en voortvarend en coöperatief traject gehad.
  Een ondernemende houding wat plezierig werkt voor ondernemers.
  We hebben diverse contactpersonen gehad.
  In het beginsel met Peter Hermens en dat verliep uitermate soepel, deskundig en voortvarend.

  4 / 10/ 5

  Meedenkend, jammer dat het proces zo lang duurtZeer vriendelijke en meedenkende behandelaar en collega's.

  Jammer dat alle termijnen zo lang zijn. Voordat de aanvraag ingediend kon worden kostte het al veel tijd om alles te verzamelen (in verband met het ontbreken van originele bouwtekeningen) en de behandeling van de vergunning heeft uiteindelijk 3 maanden geduurd. Uiteindelijk heeft het hele traject een half jaar geduurd (mede omdat iedereen in de bouwwereld het ontzettend druk heeft).

  Maar we zijn blij dat we nu kunnen starten!

  4 / 10/ 5

  Goed geholpen bij aanvraag omgevingsvergunningDe gemeente heeft in het voortraject en in het vergunningstraject goed en constructief meegedacht. Hierdoor is de het aanvragen van de vergunning vergemakkelijkt. De ontbrekende informatie is daarna snel door de gemeente in kaart gebracht. Hierdoor is er geen vertraging ontstaan in de vergunningstraject.

  5 / 10/ 5

  GoedGoed geholpen

  Vriendelijk en snelheid

  4 / 10/ 5

  Over het algemeen een goede ervaring qua medewerking van zowel dienst vergunning, alsook wethouder eOver het algemeen een goede ervaring qua medewerking van zowel dienst vergunning, alsook wethouder etc... In ieder geval een erg groot verschil met de overige gemeentes in NL.

  3 / 10/ 5

  Vriendelijk, doch enigszins rommeligStart even met een duidelijke uitleg over de stappen in de hoorzitting. Hoeveel gelegenheid er is om dingen te vertellen en om nog ergens op te reageren en waar het ophoudt.

  3.5 / 10/ 5

  Zoals je kunt verwachten, alleen liep de wachttijd behoorlijk op, doch voor ons ook alle tijdWij kregen de nodige en noodzakelijke aandacht

  3.5 / 10/ 5

  GoedPrima hoorzitting. Zou goed zijn als de commissie bij aanvang duidelijk maakt hoe lang zij de tijd wilt nemen en op welke wijze zij de regie bewaart. In deze hoorzitting werd getracht iedereen kort te houden maar werd niet toegelicht waarom. Om deze reden ontstond bij cliente het beeld dat de commissie niet alle tijd voor de zaak nam.

  4 / 10/ 5

  Goede behandeling van het openstaande bezwaarschriftOndanks het (30 minuten) later beginnen is de zaak op een goede manier afgehandeld en hebben alle personen/partijen voldoende inbreng kunnen geven.

  3.5 / 10/ 5

  Hoorzitting professioneel uitgevoerdDeskundige uitvoering

  2.5 / 10/ 5

  Ik leer iedere keer weerBurgers hebben een probleem gekregen door toedoen van een ander en buiten hun verantwoordelijkheid maar waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Overleg is niet meer mogelijk. Waar haal je je recht. Je schrijft de Gemeente maar krijgt telkens te horen dat er niets illegaals bekend is. Als je verder gaat spitten kom je toch o.a. bij de WABO/BOR/Bestemmingsplan terecht en zie je met je eigen burger ogen dat er iets niet klopt en er is nog steeds dat dagelijks probleem en de gedachte "kan dat zomaar" . Uiteindelijk begin je een Verzoek om Handhaving maar kom je van de regen in de drup want het besluit van de Gemeente helpt jouw probleem in zijn geheel niet, dan een zienswijze daarop indienen om het nog eens verder uit te leggen maar daar wordt niet echt meer serieus op ingegaan, er komt ook niemand nu eens echt naar de situatie bij jouw kijken maar wel, zelfs meermalen, bij degene die het probleem heeft veroorzaakt. De Gemeente heeft haar stelling ingenomen en komt daar nooit meer op terug en jouw probleem wordt niet opgelost. Doe ik soms iets verkeerd. Dan maar een bezwaarschrift en nog eens dieper spitten en weer argumenten zien waarvan jij overtuigd ben waardoor jouw probleem wel wordt aangepakt. Dan een hoorzitting waarbij je precies 10 dagen van te voren het verweerschrift van de Gemeente krijgt en je alleen nog mondeling kan reageren hoewel op schrift om het de anderen nog makkelijk te maken maar kan je er niet nog dieper op ingaan en met tegenbewijzen en tegen onderzoeken aankomen en vraagt de voorzitter aan de anderen terwijl ze jouw toelichting nooit goed tot zich hebben kunnen nemen om direct een antwoord klaar te hebben. Dit kan dus niet want men blijft bij zijn eerste mening en wijkt hier niet vanaf. De vragen van de commissie zelf gaan niet diep genoeg en het hele dossier wellicht al 10 tallen pagina's is te groot om pagina voor pagina door te nemen. Het uiteindelijke resultaat is dat het probleem nog steeds niet is opgelost.

  4.5 / 10/ 5

  Goed voorbereide commissie.Goed voorbereide commissie.

  3 / 10/ 5

  prima organisatieOntvangst prima, hoewel het wachten in de open hal met bezwaarmakers en vergunninghouders soms wat frictie onderling kan opleveren

  2 / 10/ 5

  2 sterren: slechter dan verwachtVergunningverlener deed zijn best, maar had geen kennis van zaken en was - volgens mij - ook niet echt flexibel / bereid om mijn kant van de zaak wat beter te bekijken / begrijpen. Ik had echt het gevoel gevangen te zitten in een procedure die eigenlijk gewoonweg niet van toepassing was op onze situatie. Aan het einde van de rit zijn we eruit gekomen maar het heeft heel veel energie gekost.

  4.5 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldDhr. Vera is zeer correct en heeft veel kennis. Op alle vragen wist dhr. mij te voorzien van goed informatie/advies. Dhr. Vera is ook erg toegankelijk. Voor vragen kan ik dhr. altijd bellen.

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldpositieve inbreng, doelgericht

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldT.a.v. mevr. L. De Waard afd. Vergunningen en belastingen.
  Snelle reacties op mailberichten
  Goede uitleg over berekening van de leges
  Voor ons gunstige uitleg en toekennen van de vergunning, ondanks strijdigheid van gemeentelijke regels.

  3.5 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaringEerste contact met Nicole was erg goed. Erg snel antwoord op mijn gestelde vragen. Na het indienen van de geadviseerde concept aanvraag is de contactpersoon Jan van Dijk geworden

  5 / 10/ 5

  5 sterren: perfect, zeker aan te bevelenHet contact met de heer Ferdy van Oosterhout was positief en open. Dat heb ik als zeer positief ervaren.

  4 / 10/ 5

  Goede begeleiding vanuit gemeente, goede organisatieGoede ervaring

  5 / 10/ 5

  Alles goed geregeld, duidelijk, professioneel Alles zoals het hoort te zijn. Netjes op tijd, correct, iedereen de kans om te praten.

  4 / 10/ 5

  Professioneel. Zakelijk.Een formele behandeling. Prima. Er straalde deskundigheid en objectiviteit van uit. Voorzitter deed het goed.
  Nadeel was de temperatuur in de ruimte (heet!) en geen thee, koffie. Er werd wel water gebracht, maar geen glazen. Hier had voorzitter misschien even moeten schorsen. De hoorzitting liep namelijk wel uit.

  3 / 10/ 5

  Correcte behandeling Er was voldoende ruimte voor de verschillende partijen om hun verhaal te doen.

  Ruimte was heel erg warm, wat mij betreft te warm. Tevens waren er waterkannen voorzien echter geen glazen. Icm de warmte was dat geen fijne combinatie.

  3.5 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaring

  4.5 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldzie beoordeling

  3.5 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaringgeen

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeld

  5 / 10/ 5

  5 sterren: perfect, zeker aan te bevelen

  3.5 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaring

  1 / 10/ 5

  1 ster: zeer slecht, onaanvaardbaarDat je uiteindelijk(bijna 1/2 jaar) een reactie krijgt op je conceptaanvraag.

  4.5 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeld

  3.5 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaringcorrect, oplossingsgericht, behulpzaam

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeld

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldVoorafgaande aan de zitting heb ik naast mw De Nijs ook contact gehad met mw Vroemen en Mw Wijten.

  3 / 10/ 5

  3 sterren: voldoende, een redelijke ervaringOver het algemeen werd ik goed geholpen op mijn vragen,
  echter op de afdeling frontoffice werd ik door een dame nogal onvriendelijke en weinig begripvolle manier behandeld, als of ik een of andere dombo was en alleen om dat ik als nette burger, een aanvraag wilde doen voor een doorgang.

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeld

  4 / 10/ 5

  4 sterren: goede service, goed behandeldDeze zijn goed werkbaar