Gereformeerde Scholengroep in Groningen

Voortgezet Onderwijs

Gereformeerde Scholengroep

Is dit uw bedrijf?

Beheer gratis uw bedrijfsgegevens

Andere resultaten voor voortgezet onderwijs in de buurt

Beschrijving

De Stichting Gereformeerde Scholengroep verzorgt gereformeerd voortgezet onderwijs en gereformeerd beroepsonderwijs.

Onderwijsaanbod
We zijn een gereformeerde organisatie Het Gomarus College en het ROC Menso Alting worden in stand gehouden door de Vereniging Gereformeerd Scholengroep. We zijn een gereformeerde organisatie. Dat is het uitgangspunt. Daarom is ons doen en laten gebaseerd op de Bijbel en de samenvatting daarvan zoals beschreven in de Drie Formulieren van Eenheid.

Ons christen zijn dragen we uit in het onderwijs, is merkbaar in het klimaat op school en in alle onderlinge contacten.

We geven aandacht:
Aandacht voor de naaste dichtbij en veraf dat is wat we onze leerlingen willen meegeven in hun schoolloopbaan. In de eerste plaats willen we ze leren dat ieder mens een uniek door God geschapen mens is. Daarom behandel je elkaar met respect en aandacht. Daarnaast leer je aandacht te hebben voor de maatschappij waarin je leeft, onder andere door middel van excursies, gastlessen en maatschappelijke stages. Tenslotte strekt de aandacht zich ook uit naar de wereld om ons heen. Het in aanraking komen met mensen over de grens door middel van contacten met buitenlandse scholen en instellingen wordt verder uitgebouwd.

Als laatste willen we leerlingen stimuleren om de medemens hulp te bieden waar dit nodig is.

Het Gomarus College in Groningen wil leerlingen toerusten voor een volwassen leven in een snel veranderende wereld. Leerlingen hebben van God unieke talenten gekregen, en die talenten willen we helpen ontplooien op elk niveau zodat de leerling verantwoordelijkheid leert ervaren en nemen naar de naaste dichtbij en ver weg en naar de omgeving.

Het Gomarus college is een gereformeerde school. Dat is de reden van ons bestaan. Op school willen wij onderwijs bieden dat in het verlengde ligt van de christelijke opvoeding thuis. Ons uitgangspunt is namelijk gebaseerd op de Bijbel en de samenvatting daarvan zoals beschreven is in de Drie Formulieren van Eenheid.

Bovengenoemd uitgangspunt heeft gevolgen voor ons onderwijs. Natuurlijk willen wij kwaliteit bieden, een veilige school zijn en talenten ontwikkelen. Maar wij willen leerlingen ook voorgaan in hun relatie met God. Op het Gomarus College is de motivatie zichtbaar van waaruit de medewerkers werken. Deze diepste motivatie ligt buiten hen zelf namelijk in Christus.
Dit betekent voor ons onderwijs het volgende:

Overige informatie

Opleidingsniveau

  • Gymnasium,
  • HAVO,
  • LWOO,
  • Praktijkonderwijs,
  • VMBO,
  • VWO

Leerwegen VMBO

  • Gemengde leerweg,
  • Kaderberoepsgerichte leerweg

Activiteiten

  • Excursies

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst