Ichthus Prot Chr Basisschool in Gytsjerk

Basisschool

Ichthus Prot Chr Basisschool

Andere resultaten voor basisschool in de buurt

Beschrijving

PCBO-Tytsjerksteradiel is een vereniging voor christelijk basisonderwijs. Op onze 13 scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel wordt uiteraard les gegeven in de gebruikelijke vakken zoals rekenen, taal, gymnastiek en creatieve vakken. Onze christelijke achtergrond zit in ons handelen verankerd. Wij hopen dat u dat merkt als u met ons in contact bent. Daarnaast hebben wij ambities om in de toekomst meer aan te bieden dan onderwijs alleen.

De vereniging PCBO Tytsjerksteradiel

Ontstaan

Onze vereniging is op 1 januari 1995 ontstaan uit een fusie van elf schoolbesturen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Wij staan voor de instandhouding en uitbreiding van het christelijk basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en Warten. De leerlingen van Warten kunnen naar De Wrâldpoarte in Garyp. De betreffende ouders ontvangen daarvoor een vervoersvergoeding. In totaal heeft de vereniging de zorg over 13 scholen in Burgum, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, en Tytsjerk.

Grondslag

Wij zijn een christelijke vereniging en onze basis ligt dan ook bij de Bijbel als Gods Woord. Wij hebben als onderwijsdoel: "Vanuit de bijbelse relatie met God, de jonge mens, als lid van een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren".

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet

Het bestuur van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel hanteert voor zijn bestuurlijk handelen als uitgangspunt: "Decentraal waar het kan, centraal waar het moet".

De scholen binnen PCBO-Tytsjerksteradiel.

Onder onze vereniging vallen onderstaande 13 christelijke basisscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel:

De Arke, Burgum
http://www.dearke.nl

De Reinbôge, Burgum
http://www.reinbogeburgum.nl

Alpha, Ryptsjerk
http://www.cbsalpha.nl

Paadwizer, Oentsjerk
http://www.paadwizer-oentsjerk.nl

Ichthusschool, Gytsjerk
http://www.cbs-ichthusschool.nl

It Lemieren, Tytsjerk
http://www.itlemieren.nl

De Wyngert, Sumar
http://www.cbsdewyngert.nl

De Balsemyn, Eastermar
http://www.balsemyn.nl

De Finne, Jistrum
http://www.cbsdefinne.nl

Immanuël, Noardburgum
http://www.cbs-immanuel.nl

De Wrâldpoarte, Garyp
http://www.dewraldpoarte.nl

Dûbel Ien, Suwald
http://www.dubelien.nl

De Winde, Hurdegaryp
http://www.cbsdewinde.nl

Overige informatie

Soort onderwijs

  • Daltononderwijs

Diensten

  • Naschoolse opvang,
  • Tussenschoolse opvang

Activiteiten

  • Dierendag,
  • Schoolreisje,
  • Sinterklaas,
  • Sportdag

Faciliteiten

  • Bibliotheek

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst