Jenaplanschool De Open Hof (Protestant Christelijk) in Hoogerheide

Basisschool

Jenaplanschool De Open Hof (Protestant Christelijk)

Foto en Video (1)

Beschrijving


Hierbij willen we ons graag aan u voorstellen. Wij zijn een kleine basisschool, gevestigd in het gebouw van Brede School De Boemerang in Hoogerheide. Op dit moment tellen we ongeveer 75 leerlingen.
Ons motto is: De Open Hof, een open school waar ieder kind welkom is.
Dit betekent dat we, uitgaande van onze waarden en normen van de Lowys Porquin Stichting, recht willen doen aan ieders capaciteiten. We zijn van oudsher een protestants christelijke school, waarbij we ieders levensovertuiging willen respecteren. Respect voor elkaar staat centraal. We werken daaraan door het uitdragen van de bijbelse waarden en het hanteren van de "Kanjermethode", waarvoor we gecertificeerd zijn.
Wij zijn een school in beweging. We werken klassikaal waar dit functioneel is, maar zelfstandig in kleinere groepjes waar dit mogelijk is. Zelfstandig werken betekent bij ons echter ook zelfstandig leren op een aantal terreinen. Dit komt vooral tot uiting bij ons portfolioleren, waarbij we samen met de leerlingen een leerdoel bepalen en dit onder leiding van de coachende leraar uitwerken. Daarna volgt een presentatie van het geleerde aan de hele groep. De leerling voelt zich zo verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
Omdat wij een erkende Jenaplan school zijn, besteden we veel aandacht aan het samen vieren. Minimaal iedere vier weken een viering, georganiseerd door een bovenbouwgroep samen met een onderbouwgroep. Ieder belangrijk project wordt geopend en afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Regelmatig voeren we groepsdoorbrekende creatieve activiteiten uit. Door genoemde zaken willen we iedereen die bij de school betrokken is laten voelen, dat we samen een gemeenschap vormen.
Uitgangspunt bij alles is voor ons: Vernieuwen met behoud van kwaliteit.
Ook de onderwijsinspectie beoordeelt onze kwaliteit positief. Zie hiervoor:
www.onderwijsinspectie.nl
Voor een nadere kennismaking met ons en onze visie op onderwijs bent u altijd van harte welkom.

Overige informatie

Soort onderwijs

 • Christelijke basisschool,
 • Jenaplanschool

Diensten

 • Les,
 • Naschoolse opvang,
 • Tussenschoolse opvang,
 • Voorschoolse opvang

Activiteiten

 • Excursie,
 • Kerstmis,
 • Pasen,
 • Schoolkamp,
 • Sinterklaas,
 • Sportdag

Faciliteiten

 • Bibliotheek,
 • Computers,
 • Fietsenstalling,
 • Gymnastiekzaal

Extra aandachtsgebieden

 • Geloof

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst