Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn

Revalidatiecentra

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

Foto en Video (2)

Beschrijving

Zowel burgers als militairen kunnen revalideren bij Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Het revalidatiecentrum behandelt mensen met lichamelijke functiestoornissen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben. De aandoeningen die MRC Aardenburg behandelt kunnen zeer uiteenlopen.

De vraag van de revalidant vormt de basis voor de revalidatie. In het revalidatieproces wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de revalidant en zijn omgeving. Daarnaast heeft de revalidant ook zijn eigen verantwoordelijkheid in het proces.

Intake/aanmelding.
Het revalidatietraject start altijd met aanmelding voor een 1e afspraak bij de revalidatiearts (de intake). Een verwijsbrief van een verwijzend arts is hiervoor nodig. Dat kan een huisarts, onderdeelsarts of specialist zijn. Het kan ook zijn dat u vanuit een ziekenhuis of andere instelling wordt overgeplaatst. Dan vindt informatieoverdracht doorgaans rechtstreeks tussen verwijzer en revalidatiearts plaats.

Behandelprogramma.
Voor diverse aandoeningen is een behandelprogramma opgesteld dat de kaders aangeeft van de revalidatie. Voorbeelden zijn de behandelprogramma's beroerte, beenamputatie, chronische pijn, knieklachten en lage rugpijn. Er is volop aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en uitbreiding van doelgroepen en de programmas die daarbij passen. Virtuele revalidatie bij CAREN maakt ook deel uit van de behandelmogelijkheden. De revalidatiearts bepaalt welke therapieonderdelen in principe worden ingepland voor de revalidant. Er volgen tijdens de behandeling diverse evaluatiemomenten.

Terugkoppeling.
Na afronding van de revalidatie ontvangt de verwijzer een rapportage. Ook tussen andere behandelaars, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, kan terugkoppeling plaatsvinden over uw revalidatieproces.

Overige informatie

Doelgroep

 • Particulieren

Specialiteiten

 • arbeidsrevalidatie,
 • behandeling in teams,
 • centraal militair hospitaa,
 • geestelijke gezondheidszorg,
 • geneeskundige producten,
 • militaire bloedbank,
 • orthopedisch instrumentmakerij,
 • revalidantenraad,
 • revalidatie,
 • virtuele revalidatieomgeving caren

Aangesloten bij / Certificering

 • Branche organisatie Revalidatie Nederland
 • ISO normering HKZ

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst