Praktijk van de Wiel in Herpt

Psycholoog

Praktijk van de Wiel

Beschrijving

Praktijk van de Wiel is een praktijk van orthopedagogen en gezondheidszorg (GZ) psychologen. Wij zijn met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. U kunt bij ons terecht wanneer uw kind moeilijkheden ondervindt in leer- en/of opvoedingsituaties. Dat kan zijn wanneer uw kind een gedragsstoornis als autisme of AD(H)D heeft of wanneer het hinder ondervindt van dyslexie of wanneer uw kind zich om andere redenen niet prettig voelt.

Op sommige momenten kan de ontwikkeling van een kind thuis en/of op school anders verlopen als verwacht wordt. Het gedrag van het kind is anders geworden en het kind voelt zich niet lekker gedurende langere tijd. Dit kan zich uiten in gedragingen die uiteenlopend van aard kunnen zijn. Zo kan het kind drukker of agressiever worden of het trekt zich juist meer terug in zichzelf. Als (professionele) opvoeder kan dit u zorgen baren; zeker als de verandering in het gedrag van het kind duidelijk merkbaar is.

Een neutraal, objectief psychologisch onderzoek kan een bijdrage vormen aan het zoeken van antwoorden op vragen rondom opvoeding en onderwijs aan het kind. Middels het doorlopen van het onderzoeksproces wordt er naar gestreefd een professioneel antwoord te geven op de voor het kind relevante opvoedings- en onderwijsvraagstellingen. Hoewel de stap naar een psycholoog of orthopedagoog voor velen groot is, zeggen de meeste mensen achteraf vaak dit hadden we veel eerder moeten doen. Praktijk van de Wiel probeert haar werkzaamheden op het vlak van diagnostiek en behandeling zo laagdrempelig mogelijk te houden. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen, schroom dan niet om een afspraak te maken.

Overige informatie

Soort aanbieder

  • Kinderpsycholoog,
  • Psycholoog

Diensten

  • Begeleiding

Behandeling van

  • ADHD,
  • Angst,
  • Autisme,
  • Concentratieproblemen,
  • Faalangst,
  • Gedragsproblemen

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst