Rec 't Gooi Utrecht West-Veluwe in Amersfoort

Speciaal Onderwijs

Rec 't Gooi Utrecht West-Veluwe

Extra gegevens

Regionaal Expertise Centrum Cluster 4

't Gooi, Utrecht en West-Veluwe

Spec onderwijs, zeer moeilijk opvoedbare

en ernstige psychiatrische stoornissen

Beschrijving

Het REC 't Gooi, Utrecht, West-Veluwe is een Regionaal Expertise Centrum voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.
Dit Regionaal Expertise Centrum is een samenwerkingsverband van 11 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ambulante begeleiding kunt u zien als ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Door het geven van ambulante begeleiding is het mogelijk voor leerlingen die een indicatie hebben voor cluster 4 om het regulier onderwijs te volgen. De ambulante begeleiding bestaat uit het bieden van onderwijskundige hulp en ondersteuning aan de reguliere school en haar leerkrachten.

Overige informatie

Specialisatie

  • Autisme,
  • Dyslexie,
  • Gedragsproblemen,
  • Psychiatrische problemen

Diensten

  • Les

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst