RKBS St. Leonardus in Brielle

Basisschool

RKBS St. Leonardus

Foto en Video (2)

Beschrijving

Wij begeleiden de kinderen vanuit een rooms-katholieke levensvisie naar zelfstandige en evenwichtige mensen die in deze multiculturele wereld goed kunnen functioneren. Wij stimuleren dat de kinderen opgroeien als mensen die opkomen voor hun eigen belangen en voor de belangen van hun medemensen. Ook leren wij de kinderen rekening te houden met elkaar en stimuleren een open houding naar mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond. Vanuit deze visie willen wij kinderen een aantal bouwstenen meegeven die er toe kunnen bijdragen een volwaardig mens en medemens te zijn en te worden.

Het team van de St. Leonardusschool heeft een schoolbeeld voor ogen waarin kinderen zich veilig voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel verstandelijk, creatief als sociaal-emotioneel. Samen met de ouders proberen we een bijdrage te leveren aan het functioneren van ieder kind op zijn of haar niveau. We houden daarbij rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, hun begaafdheid, de belangstelling en motivatie.
Verder willen wij ervoor zorgen dat de school een veilige plek is voor kinderen en volwassenen; een plek waar zij weten waar zij aan toe zijn; een plek waar een goed leefklimaat heerst.

Wij streven ernaar, dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs de St.Leonardusschool verlaten, zij - passend bij hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden - zich de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt. Dat zij zich zodanig hebben ontwikkeld, dat zij zich onder eigen verantwoordelijkheid vrij en zelfstandig in het leven tussen medemensen kunnen bewegen.

Overige informatie

Soort onderwijs

 • Brede school,
 • Katholieke basisschool,
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs

Diensten

 • Les,
 • Tussenschoolse opvang

Activiteiten

 • Carnaval,
 • Excursie,
 • Kerstmis,
 • Moederdag,
 • Pasen,
 • Schoolkamp,
 • Schoolreisje,
 • Sinterklaas,
 • Sportdag,
 • Vaderdag,
 • Verjaardag

Faciliteiten

 • Bibliotheek,
 • Computers,
 • Fietsenstalling,
 • Gymnastiekzaal,
 • Klimrek / speeltoestel,
 • Zandbak

Extra aandachtsgebieden

 • Bewegingsonderwijs,
 • Geloof,
 • Kunst en cultuur,
 • LGF-leerlingen (rugzakje),
 • Muziek

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst