St. Islamitische School As-Siddieq in Amsterdam

Basisschool

St. Islamitische School As-Siddieq

Is dit uw bedrijf?

Beheer gratis uw bedrijfsgegevens

Andere resultaten voor basisschool in de buurt

Foto en Video (1)

Beschrijving

De As-Siddieqschool ziet het als haar opdracht om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan moslimkinderen van alle nationaliteiten en aan een ieder, die zich kan vinden in de uitgangspunten van de school. De school gaat uit van een jaarklassensysteem, waarbij zij uitgaat van adaptief onderwijs:

dat is onderwijs, dat ruimte laat aan ieders individuele kansen. Onderwijs en opvoeding zijn beide belangrijke componenten binnen onze school.

De opvoeding wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en normen vanuit de Islamitische belevingswereld (zoals die zijn opgeschreven in de Koran en overgeleverd in de Soennah) en de waarden die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn geformuleerd. Zie voor meer informatie over actief burgerschap pagina 15 e.v.

De mogelijkheden en de individuele leerprocessen van het kind dienen voorop te staan. De fitra (natuurlijke aanleg) van het kind wordt beschermd in iedere fase van zijn ontwikkeling. Zo kan doelgericht aandacht worden besteed aan vier opvoedingsdoelen: geestelijk, cognitief (kennis), lichamelijk en moreel. Het pedagogisch klimaat schept de voorwaarde dat het kind zich veilig voelt, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid vergroot kunnen worden. Het uiteindelijke leerdoel van het primair onderwijs is, dat het kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs en de wereld waarin het kind leeft.

Binnen de vakgebieden passen overige activiteiten zoals het schoolzwemmen, schooltuinen, schoolreis en excursies in het kader van actief burgerschap en sociale integratie. Ook vinden wij het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn en verrichten wij activiteiten in het kader van ouderparticipatie.

Overige informatie

Soort onderwijs

  • Adaptief onderwijs (onderwijs op maat),
  • Islamitische basisschool

Diensten

  • Les

Activiteiten

  • Excursie,
  • Schoolreisje

Faciliteiten

  • Bibliotheek

Extra aandachtsgebieden

  • Bewegingsonderwijs,
  • Geloof,
  • Muziek

Service

  • Inschrijven via de website

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst