Privacy verklaring www.detelefoongids.nl

 

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Youvia b.v. ("Youvia") via de website www.detelefoongids.nl verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van Youvia b.v.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Youvia b.v., gevestigd en kantoorhoudend te (1101 CM) Amsterdam aan de Herikerbergweg 88, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27198207 (hierna: ‘Youvia’).

 

1. Verwerking van gegevens opgenomen in de telefoongids

Onze databank bevat persoonsgegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) van personen die via zijn of haar telecomaanbieder toestemming hebben gegeven om in een telefoongids of abonnee-informatiedienst vermeld te willen worden. Youvia krijgt de gegevens van de telefoonaanbieders aangeleverd en neemt deze gegevens zonder wijziging op in haar databank.

 

Daarnaast bevat de databank gegevens van bedrijven die geregistreerd staan bij een telecomaanbieder, de Kamer van Koophandel of bij andere openbare bronnen waar Youvia gebruik van maakt en van bedrijven die rechtstreeks met Youvia een overeenkomst hebben gesloten voor de publicatie hun (bedrijfsgegevens)gegevens.

 

2. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder dit artikel 1 genoemde gegevens voor het volgende doeleinde:
Publicatie in de telefoongids en abonnee-informatiedienst
De gegevens uit de databank worden gepubliceerd in de papieren en online telefoongids en abonnee-informatiedienst

 

3. Verwerking van gegevens van gebruikers van onze website

Via de website verwerkt Youvia op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of gebruik maakt van de zoekmachine op de website. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken, IP adres en zoek-, surf en clickgedrag.

 

4. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder dit artikel 2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 

a) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in het gebruik van de website. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

 

b) Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen / advertenties
Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dienstverlening van advertentienetwerken waaronder: Google Double Click, Google Ad Sense en Google Ad Services. Advertentienetwerken zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen ons (als websitehouder) en onze adverteerders.

 

De advertentienetwerken proberen, met behulp van de cookies, op basis van de websites die je bezoekt een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses wordt de inhoud en de advertenties die op verschillende websites waaronder ook onze Websites worden aangeboden aangepast voor verschillende groepen bezoekers. De informatie over je huidige websitebezoek kan dus bijvoorbeeld gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van Youvia BV.

 

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Youvia niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

 

6. Beveiligingsmaatregelen

Youvia heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Via de website, of via zoekdiensten van derden die gebruik maken van onze database, kan alleen aan de hand van uw naam worden gezocht naar een telefoonnummer. Het is niet mogelijk om aan de hand van een telefoonnummer een naam te vinden. Youvia probeert verder misbruik van de website en daaraan gekoppelde database te voorkomen door bijvoorbeeld een maximum te stellen aan het aantal telefoonnummers dat in één keer via de website kan worden opgevraagd.

 

7. Verwerkers

Youvia kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Youvia, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Youvia een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze privacy verklaring na te leven.

 

8. Rechten van betrokkenen

U kunt altijd uw persoonsgegevens wijzigen of deze laten verwijderen. Voor particulieren klik hier: https://www.detelefoongids.nl/static/veel_gestelde_vragen, voor bedrijven klik hier: https://mijn.detelefoongids.nl/faq. Voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: privacy@youvia.nl.

 

9. Deze Privacy verklaring

Youvia kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

 

Versie 1.4.0

Amsterdam, mei 2018