Stichting KijkopWelzijn in Barendrecht

Vereniging en stichting

Stichting KijkopWelzijn

Beschrijving

KijkopWelzijn is een ander type organisatie dan haar voorgangers. Zij richt zich meer op eigen initiatieven van burgers en het ondersteunen daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de sociale samenhang in Barendrecht. KijkopWelzijn wil een rol spelen in het met u de maatschappij leefbaarder maken. Met die inzet gaan alle medewerkers van KijkopWelzijn aan de slag om met u dit doel te bereiken.

KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar zal zich vooral richten op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen binnen Barendrecht. Ook zal KijkopWelzijn zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen verschillende groepen, die gezamenlijk de samenleving vormen: jongeren en ouderen. Dit doet KijkopWelzijn niet alleen. Er zal constant samenwerking worden gezocht met andere organisaties en professionele partners.

KijkopWelzijn beschikt over deskundige medewerkers op het gebied van ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en jeugd- en jongerenwerk. Op vele terreinen is KijkopWelzijn dus beschikbaar om u als individu of als groep te ondersteunen. KijkopWelzijn is geen aanbodgerichte organisatie. Vraaggericht zal zij met u antwoorden zien te vinden op uw situatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Niet KijkopWelzijn staat centraal, maar u.

KijkopWelzijn werkt zowel vanuit het Dienstencentrum als Waterpoort. Daarnaast zijn ook het Drukwerkproject in 't Trefpunt en de Centrumpost onderdeel van de stichting.

Overige informatie

Doelgroep

  • Bedrijven,
  • Particulieren

Type vereniging / stichting

  • Stichting

Vorm vereniging

  • Gezelschap

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst