Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht

Juridisch adviseur

Stichting Onderwijsgeschillen

Foto en Video (1)

Extra gegevens

fax

Toon nummer

WMS

Beschrijving

Stichting Onderwijsgeschillen, hèt loket voor het hele bijzonder en openbaar onderwijs

Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Bundeling van expertise, professionaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke uitgangspunten voor Onderwijsgeschillen. Voor sommige commissies van Onderwijsgeschillen is aansluiting verplicht op grond van de wet. Soms is verplichte aansluiting bij cao geregeld. Het werkterrein van de organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs, zowel bijzonder (confessioneel en niet-confessioneel) als openbaar. Stichting Onderwijsgeschillen is de grootste organisatie met de meest ruime ervaring in geschilbeslechting in het Nederlandse onderwijs.

Naast het zijn van het ene loket voor geschillencommissies vervult Onderwijsgeschillen de functie van Expertisecentrum op gebied van geschiloplossing in het onderwijs in Nederland. Het Expertisecentrum bevordert de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs naar inhoud, organisatie en werkwijze. Dit gebeurt onder meer door het laten doen van onderzoek naar de werking van de geschillenregelingen en het organiseren van het maatschappelijk debat rond de geschillenregelingen in het onderwijs. Daartoe onderhoudt Onderwijsgeschillen relaties met de onderwijsorganisaties en de overheid.

Overige informatie

Diensten

  • geschillencommissies onderwijs,
  • klachtencommissies onderwijs,
  • Mediation

Parkeren en bereikbaarheid

  • Parkeren op straat Minder dan 5 minuten lopen
  • Afstand tot openbaar vervoer Minder dan 5 minuten lopen
  • Bereikbaarheid Routebeschrijving op de website

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst