Stichting Vrijeschool Michaël in Bussum

Basisschool

Stichting Vrijeschool Michaël

Beschrijving

Vanuit de visie van de Vrije School Michaël bieden we vorming die er op gericht is dat kinderen zich in de wereld thuis voelen en voldoende vaardigheden verwerven om in de wereld te functioneren.
Aan het eigene van ieder kind wordt ruimte gegeven, zodat het in deze wereld ook zijn eigen levensmotieven kan realiseren. We doen dat door enerzijds het eigene van de kinderen te behoeden, zodat ze echt kind kunnen zijn, anderzijds door de kinderen in aanraking te brengen met allerlei fenomenen: ambachten, politiek, geschiedenis, kunst en techniek.
Naast het respect voor het wezen van ieder kind werken we aan de sociale vorming en wel zo dat ieder kind leert om in een gemeenschap en in een groep te kunnen samenwerken.
Voor onze school gelden dezelfde normen als voor alle andere basisscholen. Wij voldoen aan de kerndoelen, gebruiken toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem en nemen een landelijk genormeerde eindtoets af (niet de Cito-eindtoets, maar de NIO en het drempelonderzoek), bij de overstap van de kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Toen Rudolf Steiner in het eerste kwart van de 20e eeuw het concept van de vrijeschool ontwikkelde werden kinderen op alle scholen nog 'gedrild' en was van een eigen inbreng in de klas nog nauwelijks sprake: 'doe maar precies wat je gezegd wordt, dan weet je hoe je (leerstof)problemen moet aanpakken'. Met als achtergrond de antroposofie ontwikkelde Steiner in die tijd een schoolsysteem waarin de kinderen wel geactiveerd worden tot zelfstandig handelen en denken.
Juist tegenwoordig is de zelfstandige leerling een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs. Sinds de oprichting van de eerste vrijescholen, is het onderwijsconcept van de vrijescholen meegegroeid en aangepast aan de wensen en behoeften van de tijd. Traditionele vormen zijn in de loop van de jaren veranderd en zullen in de toekomst verder veranderen.

Overige informatie

Soort onderwijs

 • Vrije school

Activiteiten

 • Carnaval,
 • Kerstmis,
 • Pasen,
 • Schoolkamp,
 • Sinterklaas,
 • Verjaardag

Faciliteiten

 • Bibliotheek

Extra aandachtsgebieden

 • Bewegingsonderwijs,
 • Muziek

Toegankelijkheid

 • Begane grond

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst