Tandprothetische Praktijk Van Raaij-Wesseling in Helmond

Tandprothetici

Tandprothetische Praktijk Van Raaij-Wesseling

Foto en Video (6)

Bekijk alles

Beschrijving

Welkom bij tand­prothetis­che prak­tijk Y. v. Raaij — Wesseling

Wij zijn een kleine prak­tijk waar de behan­de­laar gespe­cialiseerd is in het aan­meten en ver­vaardi­gen van alle uit­neem­bare gebit­sprothe­ses zon­der tussenkomst van een tan­darts. Door de ruime tijd die wij nemen voor onze patiën­ten en goed reken­ing houden met uw per­soon­lijke wensen, zor­gen wij ervoor dat u weer tevre­den de deur uitgaat.

Naast onze prak­tijk hebben we een eigen tandtech­nis­che lab­o­ra­to­rium in huis, waar wij gespe­cialiseerd zijn in het ver­vaardi­gen van alle soorten uit­neem­bare gebit­sprothe­ses. Ons team hecht veel waarde aan per­soon­lijk con­tact en ser­vice. Naast onze prak­tijk en het lab­o­ra­to­rium, beschikken wij over een nauwe samen­werk­ing met onze tan­dart­sen, mond­hy­giënis­ten en implantologen.

Onze prak­tijk is Lid van het ONT en is HKZ gecer­ti­ficeerd dat betek­end dat wij vol­doen aan alle kwaliteit­seisen in de gezond­hei­d­szorg. Ook staan we in het KRTP (Kwaliteit­sreg­is­ter Tandprothetici)

U kunt bij ons recht­streeks terecht voor het aan­meten van uw kun­st­gebit en klikgebit.
Maar ook voor o.a.:

Par­tiële prothese
Frame prothese
Mondbescher­m­ers
Reparaties
Rebasin­gen (opvullen v.d. prothese)
Plaat­jes tegen knarsen, snurken etc.

Bij de meeste zorgverzek­erin­gen hebben wij een con­tract afges­loten zodat de finan­ciële afhan­del­ing via uw verzek­er­ing loopt, de nota van uw eigen bij­drage ont­vangt u dan ook van uw verzekering.

U bent bij ons van harte welkom, wij zijn er voor u.
Wij als team zor­gen ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.
Onze prak­tijk is zeer goed bereik­baar en heeft eigen par­keer­plaat­sen. Ook is onze prak­tijk rolstoelvriendelijk.

Tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium Wes­sel­ing is al sinds 1955 actief in Hel­mond en heeft zich in de loop der tijd steeds meer gespe­cialiseerd in het ver­vaardi­gen van alle soorten gebit­sprothe­ses & implan­taat­prothe­ses. Natu­urlijk kunt u ook gewoon bij ons terecht voor andere zaken zoals onder andere: Reparaties, mondbescher­m­ers, reg­u­latie, kro­nen, frames, etc. Met een klein en kundig team zor­gen wij ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.

Overige informatie

Diensten

 • Aanmeten,
 • Aanpassen,
 • Advies,
 • Proefprothese,
 • Rebasing,
 • Reparatie,
 • Tandprothese maken,
 • Vervangen

Soort tandprothese

 • Eerste prothese,
 • Frame,
 • Gebitsprothese,
 • Gedeeltelijke prothese,
 • Immediaat,
 • Implantaat,
 • Klikgebit,
 • Klikprothese,
 • Kunstgebit,
 • Noodprothese,
 • Overkappingsprothese,
 • Partiële prothese,
 • Prothese op implantaten,
 • Prothese op wortel,
 • Staalframe,
 • Volledige gebitsprothese

Aangesloten bij zorgverzekeraar

 • Agis Zorgverzekeringen,
 • AnderZorg,
 • Avero Achmea,
 • Azivo,
 • CZ,
 • De Friesland Zorgverzekeraar,
 • Delta Lloyd,
 • FBTO,
 • Groene Land Achmea,
 • Interpolis,
 • Menzis,
 • Ohra,
 • Univé,
 • Zilveren Kruis Achmea

Service

 • Alleen op afspraak

Toegankelijkheid

 • Begane grond,
 • Toegankelijk voor rolstoelen

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeren op straat Bij de ingang
 • Parkeren Parkeren kan bij ons voor de deur en eventueel op straat
 • Afstand tot openbaar vervoer Bij de ingang
 • Bereikbaarheid Station Mierlo-Hout is op 8 min lopen. Flexbusstation bij de voordeur

Betalingsmogelijkheden

 • Contant

Overige betaalwijzen

 • Via een verzekering (Basis Verzekering vergoed vrijwel alles.Voor meer info kunt u bij ons terecht.)

Aangesloten bij / Certificering

 • Vakvereniging ONT
 • Branche organisatie Branche Vereniging Tandtechniek.
 • Gecertificeerd door HKZ Gecertificeerd
 • Overig KRTP

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst