Veiligheidsregio Fryslân in Leeuwarden

Beveiligingsbedrijven

Veiligheidsregio Fryslân

Beschrijving

Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij werken alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.

Organisatie:

BRANDWEER Fryslân
Met ingang van 1 januari 2014 kent Fryslân één regionaal brandweerkorps, waarin de gemeentelijke korpsen en de regionale brandweer zijn samengebracht. Bij Brandweer Fryslân werken bijna 1400 mensen - waaronder zo'n 1200 vrijwilligers - vanuit ruim zestig locaties in heel Fryslân aan de zogeheten basisbrandweerzorg.

GGD Fryslân
GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van en voor alle Friese gemeenten. GGD Fryslân is er voor bevordering van gezondheid en voorkomen van ziekten en richt zich onder andere op infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieuadvies. Daarnaast informeert en adviseert de GGD gemeenten over de gezondheid van de Friese burger.

AFDELING CRISISBEHEERSING
De deelnemende organisaties in de veiligheidsregio hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden. In noodsituaties moeten zij samenwerken met andere partners op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle deelnemers.

Overige informatie

Parkeren en bereikbaarheid

  • Bereikbaarheid Parkeren in omgeving

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst