Vereniging Gereformeerd Onderwijs voor in Bunschoten-Spakenburg

Basisschool

    Flevolaan 9/1H, 3752DA, Bunschoten-Spakenburg

Vereniging Gereformeerd Onderwijs voor

Is dit uw bedrijf?

Beheer gratis uw bedrijfsgegevens

Foto en Video (1)

Beschrijving

Algemeen opvoedingsdoel van onze scholen
Het doel van de opvoeding is het leiden en begeleiden van het kind tot een volwassene, die God naar zijn woord dient en die geschikt en bereid is, de gaven die hij van God heeft gekregen te gebruiken tot eer van God, tot eer van de naaste en tot ontplooiing van de cultuur in alle levensverbanden waarin God hem plaatst.

Onderwijsdoel van onze scholen
Het onderwijsdoel van onze school moet gezien worden in het kader van het opvoedingsdoel, zoals hierboven omschreven staat. Als onderwijsdoel noemen we:
De kinderen verwerven dat geheel van basiskennis, inzicht, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en houdingen, dat nodig is voor hun veelzijdige (emotionele, verstandelijke, creatieve, etc.) ontwikkeling als zelfstandige personen op weg naar de volwassenheid, zodat zij in staat zijn aan het voortgezet onderwijs deel te nemen en in hun samenlevings- verbanden te functioneren tot eer van God.

Missie van de VVGO
De VVGO is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. Vanuit een gereformeerde identiteit willen wij kinderen toerusten voor het voortgezet onderwijs door ze zowel cognitief als sociaal goed onderwijs te bieden. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden en begrenzingen van ieder kind als uniek schepsel van God. De primaire doelgroep wordt gevormd door kinderen van ouders die lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt of één van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Kinderen van ouders die het gedachtegoed van bovenvermelde kerken onderschrijven zijn welkom na een intakegesprek.

Slogan

De VVGO voert als slogan: Zijns Verbonds Gedachtig

Kernwaarden
Gereformeerd
Normen en waarden
Triangelgedachte: gezin, school en kerk zijn met elkaar verbonden in de opvoeding van de kinderen
Kwaliteit

Identiteit
Waaruit blijkt nu eigenlijk de gereformeerde identiteit van de gereformeerde school? In de eerste plaats uit het aanvaarden van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, zoals dat beleden wordt in de drie formulieren van enigheid ( de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels). Dit is de basis voor ons leven en daarom ook de basis voor de opvoeding van onze kinderen. De overtuiging dat de kinderen in Christus geheiligd zijn en met ons geplaatst zijn in Gods verbond, zal ook binnen de school bepalend zijn voor de omgang met de kinderen.

Overige informatie

Soort onderwijs

  • Christelijke basisschool,
  • Gereformeerd onderwijs

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst