Vrije School Breda in Breda

Basisschool

Vrije School Breda

Beschrijving

Werken vanuit een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs
Met een sterk onderscheidende aanpak bieden wij leerlingen de mogelijkheid te experimenteren met verschillende vormen van leren, door een beroep te doen op zowel hun cognitieve als creatieve en fysieke mogelijkheden. Zo kunnen kinderen zich optimaal verbinden en de leerstof op deze manier eigen maken. Er is maximale aandacht voor sociale vorming en respectvolle omgang met elkaar. Vanzelfsprekend wordt u als ouder intensief betrokken bij de school, want onderwijs maken we ten slotte samen.
Aan het vrijeschoolonderwijs liggen inspirerende inzichten ten grondslag over mens en wereld,
welke door Rudolf Steiner zijn ontwikkeld en door middel van vele geschriften en voordrachten zijn overgedragen. Uitgaande van dit mens- en wereldbeeld wordt op de vrijeschool gestreefd naar onderwijs dat in eerste instantie opvoeding is. De leerstof is dan ook geen doel op zich, maar juist een middel tot ontplooiing van de individuele leerling. Kinderen ontplooien niet alleen het intellect, maar ook hun creativiteit en sociale vaardigheden. Om deze ontplooiing mogelijk te maken is vrijheid van inrichting even noodzakelijk als vrijheid van richting. Hierop duidt de naam vrijeschool.

Overige informatie

Soort onderwijs

 • Vrije school

Diensten

 • Les,
 • Naschoolse opvang,
 • Speciaal onderwijs

Activiteiten

 • Carnaval,
 • Excursie,
 • Moederdag,
 • Pasen,
 • Vaderdag

Faciliteiten

 • Zandbak

Extra aandachtsgebieden

 • Muziek

Toegankelijkheid

 • Begane grond

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst