Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk

Waterschap

Waterschap Hollandse Delta

Foto en Video (15)

Bekijk alles

Extra gegevens

bijzonder gesprekstarief

(24 uur per dag bereikbaar)

voor al uw vragen, klachten en

meldingen

Beschrijving

"Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever."

Strategie en beleid

De strategie en het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op:

- het bieden van veiligheid tegen wateroverlast

- veilige (vaar)wegen

- voldoende en schoon oppervlaktewater

Daarnaast werkt het waterschap ook actief aan de ruimtelijke inbedding van water, met oog voor de ecologie en het landschap.

Overige informatie

Specialiteiten

  • Beheer oppervlaktewater,
  • Beheer (vaar)wegen,
  • Calamiteitenbesstrijding,
  • Fietsroutes,
  • Ruimtelijke gebiedsindeling,
  • Veiligheid tegen wateroverlast,
  • Watersport,
  • Zuivering afvalwater

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst