Wittenbergzorg in Haaften

Thuiszorg

Wittenbergzorg

Foto en Video (15)

Bekijk alles

Beschrijving

Binnen Wittenbergzorg willen we de mens in al zijn aspecten centraal stellen, ieder mens – medewerker of cliënt – mag zijn zoals hij is.

Wij zien cliënten als zelfstandig functionerende personen met een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Een cliënt kan zelf vragen om de zorg/welzijn en dienstverlening die hij wenst of nodig heeft. De vraag kan worden verwoord door zijn vertegenwoordiger of gesignaleerd worden door anderen. De zorg en dienstverlening kunnen op de door de cliënt gewenste plaats geleverd worden. We doen dit onder het motto: Zorg voor Elkaar. Hierbij gaan wij er vanuit dat de familie en/of mantelzorger hierin zoveel als mogelijk participeert. Tevens vervullen vrijwilligers een belangrijke rol in onze organisatie.

Wij richten ons op de beleving van de individuele cliënt, houden optimaal rekening met zijn beperkingen en gaan uit van zijn mogelijkheden. Daarom stimuleren wij het dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt en (indien zijn ziektebeeld dit toelaat) behoudt.

Onze deskundige medewerkers dragen bij aan een prettige sfeer in huis – het huis van de cliënten – en staan open voor hun inbreng. Wittenbergzorg biedt cliënten een respectvolle bejegening en een veilige en kwalitatief goede zorg. Risicos voor cliënten en de organisatie brengen we in kaart en proberen deze te beheersen.

Wittenbergzorg heeft een Protestants-Christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in een Statuut Identiteit.

Binnen onze organisatie zijn de volgende kernwaarden van belang:

Welzijn van de ander op het oog hebben
Evenwicht tussen het individuele en het gemeenschappelijke
Liefdevolle en deskundige zorg
Gelijkwaardigheid van zorgvragers en zorgverlener
Ieder mens is waardevol
Praktisch dienen

Vanuit onze grondslag is dit alles geënt op:
God lief hebben boven alles
De naaste liefhebben als onszelf

Overige informatie

Diensten

 • 24-uurszorg,
 • Aangepaste zorg na ontslag uit ziekenhuis,
 • Acute thuiszorg,
 • Begeleiding bij dagelijkse activiteiten,
 • Gespecialiseerde verzorging,
 • Huishoudelijke zorg / huishoudelijk werk,
 • Hulp bij aanvragen woningaanpassingen,
 • Maaltijdservice,
 • Nachtzorg / nachtdiensten,
 • Palliatieve (terminale) thuiszorg,
 • Persoonlijke verzorging,
 • Persoonsalarmering / thuisalarm,
 • Speciale dagbesteding / speciale dagopvang kinderen met beperking,
 • Specialistische verpleging,
 • Thuiszorg voor dementerende personen,
 • Woongroepen,
 • Zorgarrangementen

Service

 • 24-uurs service

Toegankelijkheid

 • Begane grond

Betalingsmogelijkheden

  Overige betaalwijzen

  • Via een verzekering (Afhankelijk van uw zorgverzekering)

  Aangesloten bij / Certificering

  • Branche organisatie VVT
  • ISO normering Prezo certificaat
  • Gecertificeerd door Perspekt

  Beoordelingen

  Nog geen reviews geplaatst