Woonwenz Woningcorporatie in Venlo

Woningcorporaties

Woonwenz Woningcorporatie

Foto en Video (20)

Bekijk alles

Extra gegevens

Openingstijden: Ma t/m Do 08.00-17.00 uur

Vrijdag 08.00-12.00 uur

Beschrijving

Woonwenz is een Nederlandse woningcorporatie volgens het regime van de Woningwet en de relevante regelgeving zoals het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Goed wonen vereist een passende woning naar huishoudkenmerken en een bij de individuele woonstijl passende woonomgeving. In ons woningtoewijzingsbeleid houden wij ruimte voor maatwerk. Goed wonen vraagt ook fysieke kwaliteiten van woning en woonomgeving. Door onze investeringen in onderhoud, leefbaarheid en stadsvernieuwing en onze aanwezigheid in de wijken bevorderen wij goed wonen. Wij blijven alert voor signalen over bewonerstevredenheid in onze contacten met bewoners en buurtorganisaties.

Wij garanderen een minimale voorraad van 6000 betaalbare woningen en reduceren, zoveel als mogelijk, overige woonlastencomponenten zoals energieverbruik, huurdersonderhoud en servicekosten.Deze voorraad van 6.000 betaalbare woningen reserveren wij voor de verhuur aan huishoudens met lage inkomens. Door een blijvend gematigd huurbeleid en vervangende nieuwbouw in de sociale huursector garanderen wij een betaalbare woningvoorraad.

Hiermee bedoelen wij letterlijk iedereen. De kernvoorraad staat borg voor voldoende huisvesting voor de primaire sociaal-economische doelgroep. In het hogere marktsegment voorzien wij via onze dochteronderneming Maesteyn. Woningzoekenden met speciale vragen komen wij zoveel mogelijk tegemoet door woningaanpassing en bouwen en verbouwen voor bijzondere doelgroepen en woonvormen.

Wij streven naar verdergaande variatie in prijs en kwaliteit van het woningbestand in woonwijken. Teveel van hetzelfde moet voorkomen c.q. doorbroken worden. Wij voeren onze stadsvernieuwingsactiviteiten dan ook consequent uit aan de hand van een analyse van de hele wijk. De daarna uit te voeren gebiedsontwikkeling bevordert met sloop, nieuwbouw, differentiatie in koop en huur én herhuisvestingsactiviteiten een sociaal-economische interventie in de bewonerssamenstelling.

Het woonklimaat wordt niet alleen door de kwaliteit van woningen en woonomgeving bepaald, maar mede door centrumvoorzieningen en in het algemeen door het economische, sociale en culturele imago van de stad. Het imago van de stad moet bijdragen aan een gevoel van thuis zijn voor de mensen die er wonen en van welkom zijn voor de mensen die nog een keuze gaan maken. Daarom toetsen wij onze eigen activiteiten en onze steun aan partnerinitiatieven nadrukkelijk op de positieve effecten voor de sociale en culturele vitaliteit van de stad.

Overige informatie

Diensten

 • Advies,
 • Onderhoud,
 • Renovatie,
 • Woningaanpassing

Woningaanbod

 • Bestaande woningen,
 • Eengezinswoningen,
 • Levensloopbestendige woningen,
 • Nieuwbouwwoningen,
 • Sociale huurwoningen

Woningen met

 • Balkon,
 • Lift,
 • Parkeerplaats,
 • Tuin

Aanbod bedrijfsruimten / objecten

 • Bedrijfsruimten,
 • Garages,
 • Kantoren,
 • Scholen,
 • Winkels

Toegankelijkheid

 • Begane grond

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst