Zevensprong RK Basisschool De in Houten

Basisschool

Zevensprong RK Basisschool De

Is dit uw bedrijf?

Beheer gratis uw bedrijfsgegevens

Andere resultaten voor basisschool in de buurt

Beschrijving

De school startte het eerste schooljaar 87/88 als de 4e Rooms Katholieke Basisschool Houten. Later hebben de kinderen, de ouders en het team gekozen voor de naam 'De Zevensprong'. De gedachte achter deze naam is, dat de kinderen in zeven sprongen, van groep naar groep, door de basisschool gaan.

Wij werken samen met de ouders aan de totale ontwikkeling van het kind. Dit doen wij vanuit een katholieke levensbeschouwing, waarbij we andere levensvisies respecteren. Onze visie is vastgelegd in de Notitie Identiteit en is ter inzage op school aanwezig.

Voor een goede ontwikkeling van uw kind vinden we de volgende zaken van belang: wij bieden een veilig en open pedagogisch klimaat, wij accepteren, respecteren en waarderen elkaar zoals we zijn, wij zorgen voor een onderwijsaanbod dat bestaat uit het ontwikkelen van intellectuele, creatieve, lichamelijke en sociale vaardigheden. Geen van deze aspecten is boven de ander verheven.

Het onderwijs wordt in overeenstemming met het Schoolplan aangeboden. Dit plan ligt op school ter inzage.

Om goed te kunnen leren moet je het naar je zin hebben op school. Dat houdt in dat de sfeer op school erg belangrijk is. We willen graag een school zijn waar het sfeervol en veilig is. Waar een prettige leer -en werkomgeving is voor alle leerlingen en leerkrachten en waar iedereen zich gerespecteerd voelt.

Belangrijk zijn voor ons de waarden en normen. Daarom starten we elk schooljaar in alle groepen met het opstellen van een klassenprotocol. Dit protocol bevat de klassenregels die de kinderen samen met de leerkracht opstellen waarin ze met elkaar afspreken hoe ze met elkaar om willen gaan.

We werken structureel aan het vergroten van de sociale competenties door middel van de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'. Op deze wijze stimuleren wij gewenst gedrag. Afhankelijk van de leeftijdsgroep komen onderwerpen als pesten, anders zijn, seksuele intimidatie, bedreigingen en faalangst aan bod.

Door deze onderwerpen bespreekbaar te maken, willen we een open sfeer creëren. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat het kind met plezier naar school gaat en aan het eind van de basisschoolperiode ook met plezier terugkijkt.

Wanneer een bepaalde leerling structureel een andere leerling pest, dan pakken wij dit op professionele wijze aan. Leidraad hierbij is het pestprotocol. De leerkrachten maken elk half jaar een Sociogram. Met de signaleringslijsten worden kinderen met sociaal-emotionele problematiek gesignaleerd en gevolgd.

Overige informatie

Soort onderwijs

  • Katholieke basisschool

Aangesloten bij / Certificering

  • Overig Daltononderwijs

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst